Phim x-quang răng kỹ thuật số Sensor Stellaris (Fona – Mỹ) dùng trong nha khoa

Liên hệ 0944 998 386

Phim kỹ thuật số Sensor Stellaris dùng để chụp x quang xương hàm, kỹ thuật chụp răng toàn cảnh, máy x quang răng, phim cánh cắn, chụp x quang hàm, chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt, chụp x quang răng hàm mặt.

DMCA.com Protection Status